“dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.

(Surah Al Jumu”ah : 11)